ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΘΕΜΑ : «Αδικαιολόγητη μείωση της ποσόστωσης των γυναικών υποψηφίων στον Καλλικράτη».

 

Κύριε Υπουργέ,

Στο νόμο για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ειδικότερα στα άρθρα 18 παρ. 3 και 120 παρ. 3 προβλέπεται πως η ποσόστωση των υποψηφίων κατά φύλο υπολογίζεται όχι επί του αριθμού των υποψηφίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 75 του ν. 2910/2001, στο άρθρο 34 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και όπως βεβαίως απαιτεί και η λογική της ποσόστωσης, αλλά επί του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας.

Όπως είναι προφανές, αυτό σημαίνει μικρότερο υποχρεωτικό αριθμό γυναικών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, εξέλιξη που συνιστά μια ακατανόητη οπισθοδρόμηση σε μια ρύθμιση που κατακτήθηκε με αγώνα και έτυχε της κοινής συμφωνίας όλων των πολιτικών παρατάξεων.

Το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της διάταξης δεν θα κριθεί ασφαλώς στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αν και εγείρεται ως θέμα αφού η διάταξη είναι αντίθετη με το συνταγματικό σκοπό της ποσόστωσης. Το κυρίως θέμα βρίσκεται στην πολιτική απόφαση του υπουργείου σας και της κυβέρνησης να διατυπώσει τη συγκεκριμένη διάταξη με τρόπο που να θίγει την ουσιαστική ισότητα.

 

Ερωτάται ο Υπουργός:


  1. Είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε στην αναδιατύπωση των δύο άρθρων, ώστε η ποσόστωση κατά φύλο να συνεχίσει να υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων;
  2. Αν ναι, μπορείτε να δεσμευτείτε χρονικά για την τροποποίησή της;
  3. Με πιθανό ενδεχόμενο την κατάθεση ενός νέου εκλογικού νόμου για τις βουλευτικές εκλογές, μπορείτε να δεσμευτείτε πως δεν θα υπάρχει ανάλογη διάταξη που θα περιορίζει τη συμμετοχή των γυναικών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια;

 

Θεσσαλονίκη, 23 Nοεμβρίου 2010

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 6558

Η Βουλευτής

Έλενα Ράπτη