Στη Βουλή στην ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας" και "Έκτακτα μέτρα γαι την ενίσχυση των αστικων συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γ. Γ. Πολιτικης Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020"