Είχα μια άκρως εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου αναφορικά με θέματα που αφορούσαν την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υγειονομικών Σχηματισμών αλλά και των Παρατημάτων και των Τομέων του ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης, ειδικά με τη διαχείριση ύποπτων αλλά και επιβεβαιωμένων περιστατικών covid-19.
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ , ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς, Παραρτήματα και Τομείς του ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας, μου ανέλυσε τον ρόλο του ενισχυμένου πλέον ΕΚΑΒ (κατόπιν της απορρόφησης/συγχώνευσης του ΕΚΕΠΥ) αναφορικά με την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, την αντιμετώπιση συμβάντων αλλά και άλλων έκτακτων αναγκών και κρίσεων σε σχέση με τον απαιτούμενο συντονισμό όλων των δομών Υγείας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.
Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ για το αδιαμφισβήτητο παρεχόμενο κοινωνικό έργο του ΕΚΑΒ, και από τη κοινοβουλευτική θέση ευθύνης που κατέχω, θα είμαι αρωγός στη καθημερινή προσπάθεια που επιτελεί το ΕΚΑΒ στη περιφέρεια της, τονίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη, ειδικά, στον τομέα της παροχής του αγαθού της δωρεάν δημόσιας υγείας.