Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» και του Δήμου Θεσσαλονίκης
Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και την Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμητρα Ακριτίδου, ενμώσαμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας απευθείας με το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» στην τοπική κοινωνία.
Με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμητρας Ακριτίδου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην προώθηση της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» και την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και αποτελεί το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην διάδοση των μηνυμάτων της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» με την υπ’αριθμόν 545/24-08-2020 απόφαση.