• Εκλέγεται για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 1998.
• Επανεκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 2002 πρώτη σε σταυρούς.
• Διετέλεσε Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
• Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος επί θεμάτων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Ενημέρωσης και Τύπου.
• Πρόεδρος 93ης Σχολικής Επιτροπής.
• Εκπρόσωπος του Δ.Θ. στην Ομάδα Επικοινωνίας για την διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008.